Doświadczasz cierpienia psychicznego? Stany emocjonalne takie jak lęki, depresja, poczucie straty, wybuchy złości, płaczliwość, wycofanie, stres i inne, zwykle są objawem wynikającym z uwewnętrznionych, niekorzystnych konfliktów psychicznych i motywacji, które poprzez psychoterapię mogą zostać odkryte, nazwane i przepracowane. Ważnym narzędziem w procesie leczenia jest profesjonalna relacja terapeutyczna, która w życzliwych warunkach umożliwia wgląd oraz zmianę poprzez doświadczenie i zrozumienie mechanizmów powodujących cierpienie.

Metody pracy

Przychoterapia skoncenntrowna na przeniesieniu TFP, zmodyfikowana przychoterapia DPHP dla pacjentów z wyższego poziomu organizacji osobowości, psychoterapia wglądowa, psychoterapia ekspresywna, psychoterapia wspierająca

Ramy terapii

Spotkania odbywają się cyklicznie i mają charakter stały. Czas trwania terapii jest indywidualny i zależny od problemu

Stała superwizja

Dbając o to, aby Twój proces terapeutyczny był jak najbardziej optymalny, swoją pracę poddaję regularnej superwizji

Etyka zawodowa

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Tematy, które poruszasz na sesjach objęte są tajemnicą zawodową

Zakres pomocy

depresja, lęki, nerwice, trudności emocjonalne, obniżony nastrój, napięcie, niepokój

zaburzenia osobowości, zaburzenia adaptacyjne, trudności w przeżywaniu stresu

sytuacje kryzysowe, problemy w relacjach z ludźmi, przygnębienie, osamotnienie

Etapy procesu terapeutycznego

Konsultacje psychoterapeutyczne

Etap, podczas którego przeprowadzany jest szczegółowy wywiad obejmujący objawy, symptomy, aktualną sytuację, strukturę osobowości

Diagnoza
i ustalenie celów

Po przedstawieniu diagnozy określane są cele psychoterapeutyczne, omawiane są rokowania i ustalany jest kontrakt związany z leczeniem

Przepracowanie
głównych konfliktów

W oparciu o diagnozę oraz cele skupimy się na przepracowaniu głównych konfliktów psychicznych, które wpływają na jakość relacji i determinują samopoczucie

Zakończenie psychoterapii
i satysfakcja

Etap, w którym cele psychoterapeutyczne są osiągnięte. W tym czasie przepracujemy dylematy związane z zakończeniem psychoterapii